Jak bezpečně skladovat staré automobilové baterie


Počet automobilů v na aší zemi povážlivě vzrostl. Tohoto jevu si povšimne každý, kdo pamatuje dobu socialismu, tehdy byl totiž automobilový provoz v některých městech sice již také poměrně hustý, ale rozhodně nesrovnatelný s tím současným. Kupříkladu v šedesátých letech minulého století bylo auto dostupné jen pro několik rodin v celé vesnici a byla to spíše vzácnost, podobně jako televizor. Některé děti se dokonce bavily tím, že zaznamenávaly projíždějící auta na frekventované silnici, kterých tu napočítaly za hodinu dobrých deset. Dnes by jich tu za tu dobu spočítaly minimálně dvě stovky a tato činnost by jim tedy nepřipadala nijak zábavná.

motor v autě

V současné době je osobní auto k dispozici v téměř každé domácnosti a někde jich je dokonce víc, než jeden exemplář. Každé z nich však ke svému provozu potřebuje akumulátor – baterii. Akumulátor napájí veškerá zařízení ve voze a nelze se bez něj obejít. Baterie však mají omezenou životnost a neblaze na ně působí i nepřízeň počasí, takže se může snadno stát, že doslouží poněkud předčasně, a je zapotřebí je vyměnit.

automobilová baterie

Někteří z vás zamíří do autoservisu a přenechají instalaci nové baterie odborníkům, ale vzhledem k tomu, že tato operace není nic obtížného, mnozí si baterii vymění sami. Ale kam s tou starou? Kam odložit nefunkční, opotřebovaný výrobek, plný těžkých kovů, který rozhodně nepatří do kontejneru s komunálním odpadem?

Máte-li k dispozici úložný box Kaiman UN https://www.schoellerallibert.com/cz/novinky/produkty/kaiman-un-certifikovan-pepravka-na-pouit-baterie/, máte řešení na dosah ruky. Veškeré baterie by měly být vkládány do speciálních nádob, jako je tato, aby je bylo možno bezpečně likvidovat a podrobit recyklaci, opomíjení této skutečnosti by vedlo k závažným ekologickým následkům, například při průniku jedovatých látek z baterií do spodních vod či kanalizace. Nenechávejte toto řešení „náhodě“ a podílejte se aktivně sami na tomto procesu – každý z nás jsme odpovědný nejen za svůj život, ale i za život na této planetě, vždyť jsme tu všichni ve vesmírném oceánu „na jedné lodi“.