Pracovat se dá i při evidenci na úřadu práce

Ocitnout se bez zaměstnání není pro pracujícího člověka jistě nic příjemného. Důvody mohou být různé a ne vždy za ně dotyčný může sám. Po dobu evidence na Úřadu práce si většina těchto osob intenzivně shání nové stálé zaměstnání. Někdy se však nedaří a naskytne se třeba jen menší přivýdělek. Jak se to dá řešit, musí být evidence na úřadu práce ukončena, nebo se zde dá nadále setrvat? Pojďme si o tomto tématu říct něco bližšího…
hodiny a mince
Osoba v evidenci úřadu práce
Člověk, který je bez zaměstnání se může, ale také nemusí, evidovat na Úřadu práce. Stává se z něj tímto úkonem osoba, která je v jeho evidenci. Vznikají mu tak určitá práva, ale i povinnosti. Tou zásadní je povinnost ohlašovací, každá změna musí být proto úřadu práce neprodleně hlášena.
Během prvních několika měsíců vzniká nezaměstnanému nárok na podporu v nezaměstnanosti, ovšem pouze tehdy, pokud dříve odpracoval alespoň dvanáct měsíců. Při pobírání podpory není proto možné, aby si člověk legálně přivydělával. Je jasné, že spousta lidí pracuje takzvaně načerno, víme však, že tento způsob není z žádného hlediska výhodný.
Jak se dá při evidenci na ÚP pracovat?
Dříve si nezaměstnaní mohli přivydělávat na dohodu o provedení práce a současně zůstat ve v evidenci Úřadu práce. To už od loňského července není možné. Osoby, které na dohodu stále pracují, byly vyřazeny. Aby mohly zůstat dále vedeny jako nezaměstnané, musely tuto činnost ukončit.
Přivydělat si lze tím pádem pouze formou pracovního poměru, třeba na částečný úvazek nebo na dohodu o pracovní činnosti, ze které jsou však, kromě daně, sráženy také odvody na pojištění. Oproti původní dohodě o provedení práce tedy značně nevýhodnější varianta.
přeložená dvoustovka
Kolik si lze vydělat?
Člověk, který při evidenci v úřadu práce pracuje formou jednoho ze zmiňovaných způsobů, může si přivydělat maximální měsíční částku ve výši 4 766 Kč.
Motivací by tedy pro nezaměstnané mělo být najít si co nejdříve novou práci. Je to určitě výhodnější a z dlouhodobého hlediska efektivnější řešení.