Překračujete také povolenou rychlost?

Nejen statistiky bodového systému, ale také přímé přiznání většiny řidičů, dokazují, že v naší republice řidiči na silnicích překračují maximální povolenou rychlost, a to klidně každý den. A ještě jsou ochotni tento přestupek tolerovat. Co ale s takovými hříšníky? Potrestat, nebo tyto přestupky přehlížet?
předjíždění auta
Překračování rychlosti patří společně s nevěnováním se řízení mezi dvě nejčastější příčiny nehod, mnohdy končících tragicky. Neukáznění řidiči však jen krčí rameny. Dvě třetiny lidí dokonce bez problémů přizná, že rychlost překračuje pravidelně. Počet dopravních nehod však stoupá, proto by se lidé, co usedají za volant, měli alespoň trochu zamyslet nad tím, že právě maximální povolená rychlost na silnici tam není udávána jen tak pro nic za nic.
označení rychlosti
Má totiž minimalizovat počet kolizí. Lidé tomu však nevěnují pozornost, a tak se navyšuje nejen počet policistů v terénu, ale také počet úředníků na úřadech, kteří mají na starost vyřízení přestupků. Motoristé jsou totiž velmi často za přestupek právem potrestáni.
A protože právě rychlost vozidla má přímý vliv na jeho brzdnou dráhu a současně na reakční dobu, není tedy žádným tajemstvím, že pokud dojde ke střetu například chodce s autem jedoucím po městě šedesátkou, má chodec pouze třicetiprocentní šanci, že střet přežije. Pokud by ke střetu došlo s automobilem jedoucím padesátkou, zvyšuje se tato šance na šedesát procent, což už je opravdu velký rozdíl.
červený tachometr
Češi, z nichž tři čtvrtiny řidičů udělá tento přestupek, však nejsou jediní, kdo vědomě rychlost překračuje. Například ve Švédsku běžně překračuje rychlost 90% řidičů, v Dánsku 89%, a v Norsku 87% řidičů. Česko se tak vůbec nevymyká z celosvětového průměru.
A kdo častěji více šlape na pedál s plynem? Podle analýzy jsou to muži, kteří vlastní dražší vůz. Ženy jsou podstatně ukázněnější řidičky. K agresivní jízdě se přiznává pouze 5% řidičů, také spíše mužů, a to ve věku od osmnácti do pětadvaceti let.