Proč více lidí nevyužívá veřejnou hromadnou dopravu


Jednou z vÄ›cí, kterými se může naÅ¡e republika skuteÄnÄ› chlubit, je propracovaný systém veÅ™ejné hromadné dopravy. Ten nejenže má pomÄ›rnÄ› velké množství spojů, jednotlivé linky na sebe také velmi dobÅ™e navazují. Zdálo by se tedy, že jej lidé budou preferovat, zvláštÄ› vzhledem ke stále rostoucím cenám pohonných hmot.

 

To se vÅ¡ak nedÄ›je. Naopak využití prostÅ™edků hromadné dopravy stále klesá, a naopak poÄet osobních automobilů na naÅ¡ich silnicích roste. Tento trend samozÅ™ejmÄ› není nijak udržitelný – silnice nejsou nafukovací, a nové pruhy donekoneÄna pÅ™idávat nelze. Je tedy dobré se zaměřit na to, proÄ lidé vlastnÄ› osobní pÅ™epravu preferují.

 

jedoucí auto

 

Tím hlavním důvodem je samozÅ™ejmÄ› pohodlí. Osobním autem lze dojet pÅ™esnÄ› tam, kam potÅ™ebujeme, aniž bychom se museli trmácet od zastávky. Můžeme tak zaparkovat přímo u zamÄ›stnání, díky Äemuž můžeme vyjet i pozdÄ›ji.

 

Také se nemusíme omezovat jízdním řádem. To platí pÅ™edevším v malých vesniÄkách, kam autobusy zajíždÄ›jí tak dvakrát, tÅ™ikrát dennÄ›. Například návÅ¡tÄ›va lékaÅ™e tak nemusí nutnÄ› znamenat celodenní výlet.

 

K dobru lze osobním automobilům pÅ™ipsat také fakt, že je do nich možné uložit i taÅ¡ky s velkým nákupem. BuÄme realistiÄtí, nejenže by se na vás v autobuse asi nedívali zrovna pÄ›knÄ›, kdybyste pÅ™iÅ¡li obtíženi taÅ¡kami, ale také táhnout se z obchodu k zastávce a pak ze zastávky domů s těžkými taÅ¡kami není zrovna nic příjemného.

 

vnitřek autobusu

 

Bohužel, faktem je, že zvyÅ¡ující se poÄet aut stále více zatěžuje životní prostÅ™edí, i pÅ™es veÅ¡keré snahy nejen naší vlády to nÄ›jakým způsobem zmÄ›nit. Možností je samozÅ™ejmÄ› podpora hromadné dopravy, aby bylo možné mít nižší cenu za lístky, avÅ¡ak na takovéto dotace nejsou v rozpoÄtu peníze, a ani vůle – koneckonců, jsou zde vážnÄ›jší problémy, které je potÅ™eba Å™eÅ¡it.

 

Proto se nezdá, že by se na souÄasném trendu nÄ›co zmÄ›nilo. To vÅ¡ak bohužel povede ke snižování poÄtu spojů, a k deklinaci hromadné dopravy. A to je pÅ™esný opak toho, co bychom potÅ™ebovali.