Tamaríni – podivuhodné opičky

Tamaríni žijí v Jižní Americe v nížinných deštných lesích převážně kolem vodních toků. Sídlí v korunách stromů a vydávají speifické zvuky, které se podobají ptačímu zpěvu. Opičky se mezi sebou velmi dobře dorozumívají. Více čtěte zde . Tamaríni jsou společenská zvířata žijící v tlupě čítající 4-13 kusů opic. Živí se převážně semeny, zralými plody, mízou stromů a drobnými bezobratlými živočichy.

V zoologických zahradách žije několik druhů tamarínů. Například tamarín pinčí, žlutoruký, tmavohřbetý a bělovousý, který patří k nejvzácnějším druhům. Chová je pouze v ZOO Praha jako jediná ze dvou ZOO v Evropě.

drzý tamarín

Tamaríni jsou neuvěřitelně hbití a obratní. Velmi rychle v korunách stromů běhají a odváží se seskakovat i z velké výšky. Jsou to velmi neúnavná a hyperaktivní stvoření překypující energií. Pro svoji velikost patří tyto drobné opičky k nejčastěji chovaným opicím v soukromých chovech.

Jejich ochočení, ale není tak úplně jednoduchou záležitostí. Zajímavostí je, že ač je opice velmi inteligentní stvoření tak napříkad tamaríní jsou velmi nečistotní.
Chováme-li opičky doma musíme dbát na dostatečný přísun vitamínů a minerálních látek, jelikož jsou velice citlivé na jejich nedostatek. Krmení pro tamarína musí být velice pestré. Stejně tak jim musíme nahradit možnost slunění jinou alternativou, pokud jim není umožněno přirozenou cestou.

trpasličí opice

Většina drápkatých opic je zařazena do CITES II. Nezapomeňte, že k chovu tohoto zvířátka tedy potřebujete řádné povolení a po té obdržíte registrační list. Ani pořízení tamarína není levnou záležitostí, pohybuje se v řádu několika desítek tisíc korun. Na paměti také mějte že opička se může dožít 15-20 let.
Bohužel jsou tamaríni velmi ohroženým živočišným druhem z důvodu odlesňování a kultivací jejich přirozeného prostředí. Tamaríni byli loveni pro obchod se zvířaty. Stav v přírodě se odhaduje pouze na 6000 jedinců těchto opiček.