Mozek a emoce


Pro správné fungování mozek určitě potřebuje zásobit těmi správnými potravinami, které mu napomohou ke správnému myšlení, soustředění, podporují paměť a pocity spokojenosti. Zajímavou otázkou však je, jak my sami můžeme dopomoci k tomu, aby náš mozek produkoval jen ty myšlenky, díky kterým budeme prožívat šťastný život. Můžeme sami svůj mozek ovládnout a získat to, co si přejeme, jen jeho správným naprogramováním?


 mozek plný smajlíků


Náš mozek jako počítač


Náš mozek vlastně pracuje podobně jako náš počítač. Ten vám také bude pracovat jen podle toho,  jaké použijete programy a jaká data do něj zadáte. Také mozek pracuje jen s tím, co do něj vložíte. A když si uvědomíme, kolik různých situací a zážitků za celý život prožijeme, je pro něj velmi těžké rozpoznat, co je správné a co je špatné. To musíme vědět my sami. Stejně jako si do počítače úmyslně nenainstalujeme škodlivé viry, nebudeme ve své hlavě vytvářet škodlivé myšlenky, jenž nás budou ničit a díky kterým se nebudeme cítit dobře.


 kolečka v hlavě


Jak svůj mozek ovládat?


Stačí si uvědomit, že mozek má také svoje emoce. Jeho výkon je neuvěřitelný, vždyť obsahuje sto miliard neuronů a miliardy kilometrů nervových vláken. Lze jej vůbec nějak ovládat, když je výkonnější než sebelepší počítač? Určitě ano, protože jej můžeme usměrňovat a udělat s ním dohodu. Jde o to naučit svůj mozek, aby nám nepodsouval nepříjemné pocity, ale dovolil nám je odstraňovat.


 klíč k mozku


Možnost volby


Tak jako svému mozku můžeme poskytnout správnou výživu, stejně tak ho můžeme přinutit, aby uvěřil tomu, co si my sami přejeme. Máme tedy možnost volby, jak interpretovat jednotlivé podněty. Můžeme věřit, čemu sami chceme a tím i mít svůj život takový, jaký si přejeme. Znamená to žít svůj život teď a tady, být vděčný a tím i spokojenější, chtít se cítit v pohodě a radovat se. Mozek bude totiž pracovat jen podle takových vzorců, které mu sami nastavíme.