Typy rodin

Základní rozdělení rodin je součásti sociologie a práva. Podle těchto odborných termínů dokážeme jasně poznat, co v rodině funguje či nefunguje.

Afunkční rodina

V této rodině zpravidla nefunguje výchovná, emocionální ani finanční stránka života. Takové rodiny jsou velmi často pod dohledem sociálních pracovišť a pracovníků. Je velmi těžko v takové rodině vyrůstat, proto jsou v některých případech děti rodičům dokonce odebrány a dány k adopci nebo k opatrovníkům či pěstounům.

rodinný portrét
Dysfunkční rodina

Takovou můžeme nazvat rodinu, kde nefunguje jedna ze tří základních složek. Poté dysfunkční rodinu dělíme na další rodiny. Jsou děleny podle toho, jestli v nich něco nechybí, nebo dokonce nějaká složka nepřebývá.
1.       Rozmazlující rodina– Rodina, kde je vše povoleno, dítěti se rodiče snaží za každou cenu zavděčit a vyjít mu vstříc. Nefunguje zde dostatečně výchovná složka. Naopak nadmíru je zde vyzdvihována složka finanční či emocionální.
bratrská láska
2.       Ambiciózní rodina– Rodina, kde mají rodiče velké cíle a nároky na děti. Nejsou to většinou nároky ohledně vzdělání, ale ohledně budoucnosti. Děti jsou vedeny k vrcholovým sportům, nebo je rodiče neustále posílají do kroužků pro talentované děti. Zkrátka v nich mnohdy vidí něco víc, co nejsou.
3.       Perfekcionistická rodina– Rodina, kde jediné, na čem záleží, jsou perfektní výsledky v životě dítěte. Ať už ve škole, v sociálním životě nebo doma. Vše musí být splněno nejlépe na výbornou, jednoduše vše musí být perfektní. Děti jsou dost často vyčerpány a vystresovány. Je potlačena schopnost mít vlastní názor a umět se názorům ostatních vzepřít.
šťastní rodiče
4.       Odkládající rodina– Maminka ani tatínek nemají čas, a tak se rozhodnou, že třikrát do týdne budou ratolest dávat k babičce, tetě nebo kamarádům. Nemají na dítě čas a to jim došlo až poté, co si ho pořídili. Typická pro kariéristické typy maminek.
5.       Autoritářská rodina– V rodině má hlavní slovo jen jeden z rodičů. Většinou je i druhý rodič před očima dětí zesměšňován.