Obnovitelné zdroje energie

1.       Větrná elektrárna
Větrné elektrárny pracují na bázi přeměny kinetické energie proudícího vzduchu pomocí turbín na energii elektrickou. Tyto větrné turbíny jsou většinou umísťovány v lokalitách s různým atmosférickým tlakem a v přímořských oblastech. Proudící vzduch tlačí na lopatky vrtule, a to tak roztáčí elektrický generátor. Tento způsob výroby elektrické energie má obnovitelný charakter a minimálně poškozuje životní prostředí, na druhou stranu je tento výkon elektrárny velmi nestálý a zcela závislý na počasí a rychlosti větru.
jezero v horách
2.       Geotermální elektrárna
Geotermální elektrárny využívají tepelnou energii zemského jádra, kterou získávají pomocí hlubinných vrtů k Zemskému jádru. Z těchto vrtů se obvykle získává vodní pára nebo horká voda. Tyto vrty se obvykle tvoří v oblastech s doprovodným jevem sopečné aktivity a v seizmicky aktivních oblastech.
3.       Solární elektrárna
Solární panely získávají elektrickou energii ze slunečního záření. Tato energie je ze slunečního záření buď získávána pomocí fotoelektrických článků a fotoelektrického jevu, ohřevu v solárních kolektorech, nebo také pomocí velkých skleněných ploch, ve kterých se vzduch ohřívá a stoupáním vzhůru roztáčí turbíny.
4.       Vodní elektrárna
Vodní elektrárna funguje na principu přeměny potenciální energie vody na elektrický proud. Proudící voda roztáčí vodní turbínu a ta pohání elektrický generátor. Velkou výhodou při používání přečerpávacích elektráren je vyplnění nedostatku elektrické energie při nejvyšších elektrických špičkách.
muž s žárovkou
5.       Přílivové elektrárny
Vlivem přílivů a odlivů v mořích dochází k pravidelnému zvedání a klesání mořské hladiny. Tato technologie je pouze v začátku, ale začíná se častěji a častěji využívat vzhledem k narůstající spotřebě elektrické energie. Stavba přílivových elektráren je vhodná pouze v některých vhodných oblastech, kde je velmi vysoký rozdíl mezi přílivem a odlivem.